Skip to content Skip to footer
ANBI

Stichting evangeliegemeente De Blinkende Morgenster is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarmee zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Wil je ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bekijk het door ons ingevulde standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen, of lees de algemene informatie op de Culturele ANBI-pagina van de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2014 gelden voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het publiceren van een aantal gegevens op een internetsite maakt hier onderdeel van uit. Op deze pagina vind je deze informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Instellingsgegevens

Naam: Stichting Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster
KvK-nummer: 41113077
RSIN/fiscaal nummer: 60.72.008

Contactgegevens en de samenstelling van het bestuur vindt u hier.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de verkondiging van het evangelie in en buiten Nederland, in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle haar ten dienste staande middelen, in woord en geschrift.

Beleidsplan

Het op dit moment geldende beleidsplan is het Meerjarig Beleidsplan BMS 2023-2027.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen verloning voor hun bestuurstaken. Ze mogen wel hun reis- en onkosten declareren.

Jaarverslag / financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Balans | Baten/lasten 2021
Balans | Baten/lasten 2020
Balans | Baten/lasten 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2012-2014