Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bestuur van de stichting

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Joachim de Keijzer
Penningmeesters: Ellie & Jurie Florijn
Algemene bestuursleden: Ad Riemens en Johan Schouls

Stichting Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster

De Blinkende Morgenster is een stichting zonder winstoogmerk en met een ANBI-status. Als bestuur beheren we de financiën, het gebouw en de roerende goederen van De Blinkende Morgenster. Daarnaast stellen we financiën beschikbaar voor diaconale doelen.

Contact

Algemeen: bestuur@blinkendemorgenster.nl
Financiën: penningmeester@blinkendemorgenster.nl

De Blinkende Morgenster is ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder het kvk-nummer 41113077.